Комунальний заклад освіти
"Міський юридичний ліцей
наукового спрямування
при Університеті митної справи
та фінансів" Дніпровської міської ради
30 років на освiтянському просторi!

Для входу на сайт

ІНФОРМАЦІЯ
про КЗО "Міський юридичний ліцей
наукового спрямування при Університеті
митної справи та фінансів" ДМР

тел. (063) 174-01-00
e-mail: yurl@dhp.dniprorada.gov.ua

   

   Міський юридичний ліцей було засновано о 1992 р. Освітня місія навчально-виховного закладу гуманітарно-правового профілю для творчо обдарованих дітей полягає у створенні системи партнерства між учнями та педагогами, в основі якої лежать потреби розвитку ліцеїстів, спрямовані на набуття необхідних життєвих компетентностей і конкуренто-спроможності у сучасному інформаційному суспільстві.

  Тут навчаються учні 9-х, 10-х та 11-х класів. Високопрофесійним колективом, до складу якого входять кандидати юридичних та історичних наук, відмінники освіти України, вчителі-методисти, на основі сучасних педагогічних технологій, забезпечується підготовка учнів на рівні державних стандартів в демократичній атмосфері культу знань, співтворчості та співробітництва на засадах багаторічних традицій ліцейського братерства та самоврядування. 

 

Ми не обіцяємо – ми гарантуємо!

Якість

- поглиблені знання з профільних дисциплін:
 • основи теорії держави та права;
 • основи конституційного права;
 • цивільно-процесуальне право;
 • адміністративне право;
 • кримінальне право;
 • шлюбно-сімейне право;
 • екологічне право;
 • трудове право та ін.
- клуби знавців
- індивідуальні консультації
- потужна матеріальна база (спортивна зала, бібліотека, лекційна зала, кафе-їдальня, комп’ютерний клас, 7 навчальних кабінетів)

 

Інноваційність

- компетентнісний підхід

- рейтингова 120-бальна система оцінювання за напрямками (академічний, інтелектуальний, художньо-творчий, лідерський, спортивний)
- інтерактивні та тренінгові форми навчання
- проектні технології
- науково-дослідницька робота викладачів та учнів ліцею
- інформаційна система: “Ліцей–Інтернет–батьки”
 

Конкурентоспроможність

- ексклюзивні курси:

 • сучасна риторика;
 • основи критичного мислення;
 • “CambridgeESOLexams” (англійська мова);
 • фітнес та шейпинг.
- співпраця з ВНЗ
- психологічний та медичний супровід
- практика в районних судах та прокуратурах міста
- авторські курси:
 • європейський вибір України;
 • історія рідного краю;
 • практикум зі світової художньої культури;
 • етика;
 • сучасне діловодство та машинопис.

 

  В ліцеї створено Наукове товариство, як підрозділ Малої академії наук.

   Традиційним став щорічний День науки на якому ліцеїсти звітують про свою науково-дослідну роботу та результати участі в олімпіадах. Команди юних знавців правознавства, історії та літератури кожного року посідають призові місця на міських, обласних та Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах Малої академії наук.

   Навчання в ліцеї здійснюється за блочно-семестровою системою. Навчальні досягнення учнів оцінюються за рейтинговою (120-бальною) системою. Замість звичайних щоденників - електронні щоденники.

 sВ ліцеї утворена ліцейська демократична республіка ДЮЛіЯ (Дніпропетровський Юридичний Ліцей і Я). Є Конституція, Герб, Прапор, Гімн, Кодекс честі ліцеїста, власна газета "SOS!" та альманах "Ліцейські відомості". Очолює ліцейську республіку Президент. В 2002 році за ініціативою юридичного ліцею було засновано Асоціацію ліцейської учнівської молоді міста Дніпропетровська.

  Випускники ліцею навчаються в Національному університеті "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого", Національному університеті "Одеська юридична академія", Дніпропетровському національному університеті ім. Олеся Гончара, Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ України, Дніпропетровському університеті ім. Альфреда Нобеля та ін. Багато випускників вже працюють адвокатами, юристами, слідчими, суддями, прокурорами.